PARAGUAY
          Company / Empresa / Compañía    
          A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X  | Y | Z

 

          
          ALPHABETICAL LISTING
/ LISTAGEM ALFABÉTICA /
ORDEN ALFABÉTICO

 

F


      
     FARMACEUTICA PARAGUAYA S. A.

FARO S. A. - AGROFORESTAL COM. E IND.

FEDERACION DE COOPERAT. DE PRODUCCION LTDA.

FENIX S. A.

FLORENTIN E HIJO

FLORIDA S. R. L.

FORESTAL CAAGUAZU

FORESTAL SANTA ROSA S. R. L.

FRIGOMERC S. A.

FRIGORIFICO GUARANI S. A.

FRIGORIFICO INDEPENDENCIA S. A.

FRIGORIFICO INTERNACIONAL S. A. - FRINSA

FRIGORIFICO NAV & COM S. R. L.

FRIGORIFICO RINGO

FRIGORIFICO SAN ANTONIO S. A. / INTERNATIONAL MEAT CORP.

 

            Empresa / Company                  FARMACEUTICA PARAGUAYA S. A.

            Export / Contact / Position          Raúl Del Puerto, Gerente

Country & City                           PARAGUAY, ASUNCIÓN

            Dirección / Address                   Emeterio Miranda, 189 c/ Guido Spano

            Teléfono / Telephone                 (595-21) 614 450 /5                       Fax (595-21) 614 450 /5

Web page                                 www.fapafa.com.py                        e-mail  info@fapafa.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

                        3004.90.99                               Productos Farmacéuticos (Pharmaceutical Products)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FARO S. A. - AGROFORESTAL COM. E IND.

Export / Contact / Position          Raúl Valdez, Propietario / Owner

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   Asunción

Teléfono / Telephone                 (595-21) 371 047 / Fábr. (595-28) 33 215          

                                                                                                  Fax (595-21) 374 428

Web page                                 www.                                           e-mail 

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

4404.00.00                               Maderas Aserradas (Lumber)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION LTDA.

Export / Contact / Position          Gerhard Klassen, Presidente / Francisco Cabrera, Gerente

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   Azara, 551 - Piso 1, Edif. Don Juan

Telefax                                     (595-21) 498 605 / 445 558

Web page                                 www.cooperativas.com.py/fecoprod.htm            

     e-mail  fecoprod@conexion.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

                        0401.10.10 / 0401.10.90 /         Leche (Milk)

0401.20.10 / 0401.20.90 /

0403.10.00

0702.00.00 / 0704.90.00 /          Frutas y Hortalizas (Fresh Fruits and Vegetables)

0709.30.00 / 0709.60.00 /

0709.90.00 / 0707.00.00 /

0710.40.00

0804.30.00 / 0803.00.00/           Frutas y Hortalizas (Fresh Fruits and Vegetables)

0809.30.10 / 0810.10.00 /

0809.30.20 / 0805.10.00 /

0805.20.00 / 0805.30.00 /

0809.40.00 / 0804.50.00 /

0807.11.00

0903.00.90                                Yerba Mate (Mate Herb)

1001.10.90 / 1001.10.10 /           Trigo (Wheat)

1001.90.90

1005.90.10/1005.90.90               Maíz (Corn)

                        1201.00.90                                Soja (Soybean)

1202.10.00 / 1202.20.90             Maní (Peanut)

1206.00.90                                Girasol (Sunflower)

1207.30.90                                Tártago (Castor-Oil)

1207.40.90                                Sésamo (Sesame Seed)

1507.10.00 / 1507.90.90             Aceite de Soja (Soybean Oil)

1512.19.10 / 1508.90.00 /           Aceites Comestibles (Edible Oils)

1507.90.90 / 1512.29.90

1515.40.10                                Aceite de Tung (Tung Oil)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FENIX S. A.

Export / Contact / Position          Rolando Niella, Presidente

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   J. Eulogio Estigarribia, 5.086 (Ex-Boggiani)

Teléfono / Telephone                 (595-21) 602 136 / 8                     Fax (595-21) 663 375

Web page                                 www.                                           e-mail  fenixsa@martel.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

                        6103.22.00 / 6103.42.00 /          Camisas y Pantalones para Damas y Caballeros

6202.12.00 / 6201.12.00 /          (Shirts and Pants for Women and Men)

6202.92.00 / 6203.22.00 /

6203.29.00 / 6033.20.00 /

6203.39.00 / 6203.42.00 /

6204.12.00 / 6204.22.00 /

6205.20.00 / 6206.30.00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FLORENTIN E HIJO

Export / Contact / Position          Yolanda Sanchez, Gerente

Country & City                          PARAGUAY, SAN LORENZO                   

Dirección / Address                   km 10  Ruta Mcal. Estigarribia, 485

Teléfono / Telephone                 (595-21) 500 311                           Telefax (595-21) 502 130

Web page                                 www.                                             e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

5201.00.00 / 5201.00.10            Fibras de Algodón (Cotton Fiber)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FLORIDA S. R. L.

Export / Contact / Position          Modesto Villalba, Gerente

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   Cacique Tavapy, 2.020 c/ Rca. Argentina

Teléfono / Telephone                 (595-21) 557 045                          Fax (595.21) 557 078

Web page                                 www.                                           e-mail  florida@highway.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

6203.42.00 / 6204.62.00 /          Pantalones y Camisas para Damas y Caballeros Moda Sport,

6205.20.00                               Sábanas

(Pants and Shirts for Women and Men, Fashion Clothes,

Sheets) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FORESTAL CAAGUAZU

Export / Contact / Position          Ewal Isaak, Propietario / Owner

Country & City                          PARAGUAY, FERNANDO DE LA MORA

Dirección / Address                   Fernando de la Mora

Teléfono / Telephone                 (595-21) 670 049/(595-451) 20 304  Fax (595-21) 672 953

Web page                                 www.                                              e-mail forca@rieder.net.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS code                                 - Exportation product    

4404.00.00                               Maderas Aserradas (Lumber)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FORESTAL SANTA ROSA S. R. L.

Export / Contact / Position          Carlos Vallejos, Gerente General

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   Teniente Jara Troche, 765

Telefax                                     (595-21) 214 066, 104 / 441 741

Web page                                 www.                                           e-mail  frosapal@conexion.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

2008.91.00                               Palmito (Palm Heart)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGOMERC S. A.

Export / Contact / Position          Roberto Blumenfeld, Gerente General

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   Cap. Lombardo y Calle corta, Tablada

Teléfono / Telephone                 (595-21) 292 102, 103/280 500, 501  Fax (595-21) 281 756

Web page                                 www.                                              e-mail  frigomer@rieder.net.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0206.10.00                               Cortes de Carne y Menudencias Vacunas (Beef Cuts)                  

0206.29.90                               Los demás Subproductos Vacunos (By-Products)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORIFICO GUARANI S. A.

Export / Contact / Position          Alba Pettengill, Gerente General

Country & City                          PARAGUAY, FERNANDO DE LA MORA

Dirección / Address                   Santa Teresa y Chaco Boreal

Teléfono / Telephone                 (595-21) 670 796                           Fax (595-21) 670 800

Web page                                 www.fguarani.com.py                     e-mail  fg@fguarani.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0201.00.00                               Carna Vacuna Enfriada y Congelada (Chilled and Frozen Beef)

0206.10.00                               Menudencias (Offals)

            0301.10.90                               Harina de Carne y Hueso (Crushed Bone)

                       1502.00.10                               Sebo Vacuno (Bovine Fats)

       

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            Empresa / Company                  FRIGORIFICO INDEPENDENCIA S. A.

Export / Contact / Position          José Bamberg, Gerente

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   La Esperanza, 1.112 c/ 18 de Julio

Teléfono / Telephone                 (595-21) 301 857/8 (595-981) 432 078  

                                                                                                  Fax (595-21) 301 859

Web page                                 www.                                           e-mail  bamberg@pol.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0203.00.00                               Carne Porcina Enfriada y Congelada

(Chilled and Frozen Pork Meat) 

            0203.00.00                               Chacinados (Sausage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORIFICO INTERNACIONAL S. A. - FRINSA

Export / Contact / Position          Petronio Muñoz, Presidente / Marcelo Munoz, Gerente

Country & City                          PARAGUAY, LUQUE

Dirección / Address                   América, 453 - Isla Merlo

Telefax                                     (595-21) 644 323

Web page                                 www.                                            e-mail  frinsa@pla.net.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0203.00.00                               Carne y Embutidos Porcinos (Pork Meat and Sausage)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORIFICO NAV & COM S. R. L.

Export / Contact / Position         Carlos Rehnfeldt, Presidente

Country & City                          PARAGUAY, ASUNCIÓN

Dirección / Address                   Tte. Filgueira, 346 y Vda. de las Llanas, Tablada

Telefax                                     (595-21) 295 997

Web page                                 www.                                           e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0201.00.00                               Carne Bovina (Beef)     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORIFICO RINGO

Export / Contact / Position          Antonio Nardi, Presidente

Country & City                          PARAGUAY, PEDRO JUAN CABALLERO

Dirección / Address                   Pedro Juan Caballero

Telefax                                     (595-36) 74400

Web page                                 www.                                            e-mail  

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0303.79.09.00                           Pescado Fresco o Fillete, Surubi, Dorado, Boga,

Pacu y Otros (Chilled Fish or Filet)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Empresa / Company                  FRIGORIFICO SAN ANTONIO S. A. /  INTERNATIONAL MEAT CORP.

Export / Contact / Position          Roberto Antebi, Presidente / Miguel Monjagata, Encargado

Country & City                          PARAGUAY, SANTO ANTONIO

Dirección / Address                   Avda. San Antonio esq. Cadete Boquerón

Telefax                                     (595-21) 990 221/3/6, 295 782

Web page                                 www.meatcorp.com.py                  e-mail  meatcorp@telesurf.com.py

                                                                                                              cotizaciones@meatcorp.com.py

Posición Arancelaria                              Productos de Exportación

- HS codes                                - Exportation products   

0201.00.00                               Cortes Bovinos dos Tipos Enfriados e Congelados

(Beef Chilled and Frozen)

0201.00.00                               Corned Beef

0206.10.00                               Cubed Beef, Menudencias Congeladas (Offals)